deneme

8 Ocak 2021 Cuma

SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR (II)

 

 

SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR (II)

(Birikmiş Sorular Dosyasından)


TROÇKİZM, MARKSİZM-LENİNİZM VE SOSYALİZM


Bu makalede Troçkizm ve Post-Marksizm’le sosyalizm ve inşası üzerine tartışılabilinir mi? - Marksizm-Leninizm’in, Troçkizm ve Post-Marksizm’in sosyalizm ve inşası üzerine görüşleri nedir sorularına cevap vermeye çalışacağız. Konuyu iki makalede; ilkinde Troçkizm’in, ikinci makalede de Post-Marksizm’in soruna nasıl baktığını ele alacağız. 

2 Ocak 2021 Cumartesi

MARKSİZM-LENİNİZM Mİ, “POST-MARKSİST” İHANET Mİ?

 

SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR (I)

21. YÜZYIL SOSYALİZMİ”

MARKSİZM-LENİNİZM Mİ, “POST-MARKSİST” İHANET Mİ?


Aslında kavramın kendisi çok şey ifade ediyor. 21. yüzyılda sosyalizm dense başından beri gelişmesi; 19. ve 20. yüzyıllardan 21. yüzyıla evrilen sosyalizm anlaşılır. “21. yüzyıl sosyalizmi” dendiğinde ise bu yüzyıla özgü bir sosyalizm anlaşılır. Bu durumda her bir yüzyılın kendine özgü sosyalizmi olduğu sonucuna varılır.

29 Aralık 2020 Salı

SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR (I)


SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR (I)

(Birikmiş Sorular Dosyasından)


Sosyalizm üzerine sorulan soruların toplamı oldukça kabarık. Bunlar bazen ayrıntılı açıklamaları gerekli kılan, bazen birkaç cümleyle cevapladırılabilen sorular. Bazen de sorunun ideolojik yanını ön plana çıkartan sorular. Bu sorular yığını içinde, sorunun ideolojik yanını ön plana çıkartan sorulara birkaç başlık altında cevap vermeye çalışacağım.

21 Aralık 2020 Pazartesi

DÜNYA EKONOMİSİNİN SEYRİ

DÜNYA EKONOMİSİNİN SEYRİ


Covid-19 krizin patlak vermesinin kesinlikle bir nedeni değildir. Sadece ve sadece krizin patlak vermesini hızlandıran, ona vesile olan bir faktördür. 2008'de patlak veren dünya fazla üretim krizi konjonktür hareketini 2019 sonu itibariyle tamamladı. Şimdi söz konusu olan dünya ekonomisinde yeni bir konjonktür hareketidir; dünya ekonomisi yeniden kriz, canlanma ve inişli-çıkışlı durgunluk aşamalarını belli bir dönemde tamamlayacaktır. Şayet bu sömürü ve talan sistemini o güne kadar yıkmazsak.

7 Aralık 2020 Pazartesi

“POST-KAPİTALİZM” ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE FANTEZİLER (I)POST-KAPİTALİZM” ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE FANTEZİLER (I)

KARŞI İKTİDAR” VE ÖRGÜTLENME SORUNU

Her ekonomik kriz döneminde ideolojileri farklı olan akımların şimdilerde “post-kapitalizm” olarak tanımlanan kavramsal anlayışlarını açıklamaya çalıştıklarına şahit oluruz. “Post-kapitalizm”, yani kapitalizm sonrasına kafa yorarlar. Her komünist, her komünist partisi, bir çırpıda kapitalizm sonrası sosyalizmdir der. Bu bizim açımızdan kolay. Ancak, kapitalizm sonrasının sosyalizm olmadığını, kapitalizm sonrasına kendiliğinden, devrimsiz varılacağını söyleyenler de var. Bunların çoğunluğu, kapitalizm sonrasına komünist partisiz varılacağı anlayışındalar. Komünist parti enflasyonunu göz önünde tutarak, komünist partiden kastettiğim Leninist ilkelere göre örgütlenmiş partidir, Marksist-Leninist partidir.

30 Kasım 2020 Pazartesi

“ORTAYA KARIŞIK” ÇELİŞKİLER YUMAĞI


ORTAYA KARIŞIK” ÇELİŞKİLER YUMAĞI


Erdoğan nasıl gidecek?

Her zaman olduğu gibi bu sefer de faşist diktatörlükle kavgamızda yapmamız gerekeni yapmaktan bayağı uzak kalsak da rejimi çökerttik, iflas ettirdik, krizler sarmalında boğduk; devlet, rejim krizleri tespitlerini yineledik. Ama hiç birimiz ben özneyim, kahrolası çürümüş, kokuşmuş bu sömürgeci faşist rejimi yıkmak benim tarihsel misyonumdur demedik, diyemedik. Çökerten gücü bu sefer de kendi dışımızda aradık. Dışımızdaki güçler, yapmamız gerekeni yapıyor, biz de neredeyse adeta seyrediyoruz.

27 Kasım 2020 Cuma

Şimdi de Güney Kafkasya

 

Şimdi de Güney Kafkasya

Soğuk savaşın galibi Batılı emperyalist devletler, Hırvatistan ve Bosna savaşları (1991-1995), Dayton Anlaşması (1995) ve Kosova savaşıyla Balkanlar’ın paylaşımını tamamlayarak aralarındaki güç ilişkisini düzenleyip çatışmaları dondurdular.

29 Eylül 2020 Salı

III. ENTERNASYONAL’DE SİYAH SORUNU ÜZERİNE

 

III. ENTERNASYONAL’DE SİYAH SORUNU ÜZERİNE


Komintern, ABD’de Siyah Sorunu’nu bir sömürge, ulusal kurtuluş

mücadelesi olarak görmüştür. Komintern, ayrıca tekil olarak Bolşevikler

Siyahların özel durumlarına özen gösterilmesi, ırkçılığa karşı mücadele

edilmesi ve Siyahların beyaz işçilere karşı savunulması konularında

ısrarcı oldular ve Amerikan seksiyonunu bu konularda uyararak

yardımcı oldular. Komintern Siyah Sorunu’nu ulusal bir sorun olarak

gördü ve 6. kongresinde de nüfusun çoğunluğunun Siyahlardan

oluştuğu eyaletlerde bu sorunun çözümü için ulusların kendi kaderini

kendilerinin tayin etmeleri hakkı temelinde bir çözümü savundu.